Kľúčové je – čo nás ženie, nie – čo nás žerie

19. marca 2023, misokalinak01, Nezaradené

Ešte donedávna by som si nemyslel, že prijmem sériu zásadných rozhodnutí. Situácia sa však dramaticky zmenila. Som presvedčený, že ináč sa to ani nedá. Prečo? Prinajmenšom z týchto dôvodov: Keď avizujete problémy, vláda nepočúva. Ak dáte na stôl riešenia – ona nedá lepšie, akurát zo stola zhodí to navrhnuté. Preto považujem za kľúčové to, čo nás ženie, a nie, čo nás žerie. Mňa ženie snaha presadiť veci, ktoré som napríklad v roku 2019 predstavil vo svojom Komunálnom manifeste. Žerie ma, že riešenia nie sú súbojom alternatív, že zástupné témy dostávajú viac pozornosti ako tie kľúčové a nevyhnutné.

K tomu, aby samospráva cítila od štátu oporu a úprimné partnerstvo, sú potrebné tri základné kroky, ktoré viem po úspešných parlamentných voľbách so stranou HLAS – sociálna demokracia garantovať:

– ZASTAVÍME CHAOS, ktorý som pred viac ako rokom označil za legislatívnu smršť,

– STABILIZUJEME SITUÁCIU, čím vyliečime regióny aj z eurofondovej depresie,

– PODPORÍME KOORDINOVANÝ ROZVOJ SAMOSPRÁV, pretože dokážeme garantovať legislatívnu predvídateľnosť a ekonomickú stabilitu.

Prichádzame, a postupne budeme predstavovať opatrenia, po ktorých sa bude obciam, mestám, ale aj samosprávnym krajom ľahšie dýchať. Budú mať viac času na svoj rozvoj, a to v priamej spolupráci s centrálnou vládou.

Po viac ako tridsiatich rokoch pristúpime k odstupňovaniu kompetencií, lebo od malej dediny nemôžeme očakávať, že zvládne viac ako 4 000 kompetencií tak, ako okresné či krajské mesto. Je to efektívne a nevyhnutné.

Definujeme prijateľné existenčné minimum, aby žiadna samospráva nemala menej peňazí ako v predchádzajúcom roku. Je to férové a spravodlivé.

Zagarantujeme, že v každom okrese bude na základe transparentných pravidiel jasne identifikovaná potrebná športová a kultúrna infraštruktúra, a vláda na to uvoľní adekvátne investičné zdroje.

Do života samospráv prinesieme systematickú podporu medziobecnej spolupráce, lebo z takmer 3 000 samospráv máme 2 661 obcí s počtom obyvateľov do 3 000. Podpora mikroregionálnej spolupráce je potrebná a žiadúca. Preto zavedieme Centrá zdieľaných služieb, aby samosprávy mohli úspornejšie vykonávať časť agendy na úrovni mikroregiónov.

Vytvoríme jeden balík samosprávnej legislatívy, pretože to, čo je neraz zakázané v meste či obci, je dovolené vo VÚC a keď máme samosprávu na rovnakých princípoch – potom musíme mať aj jasné a zrozumiteľné zákony.

Zriadime Agentúru pre správu štátneho majetku, aby samosprávy videli, ktorý štátny majetok, pozemok, alebo budova sú v ich chotári voľné, nevyužité. Štát už nebude platiť súkromnú SBSku, aby strážila pavučinu v prázdnych budovách. Štát ich poskytne samosprávam, ktoré najlepšie vedia ako ich využiť – napríklad pre nájomné byty, alebo na zariadenia sociálnych služieb a podobne.

Rozdelíme samosprávy podľa toho, čo v ktorej chýba, aby bolo jasné, ako ktorej ideme pomôcť. Každá musí byť dobrou adresou na dôstojný život. Našim cieľom bude podpora samospráv z hľadiska zabezpečenia obslužnosti územia a dostupnosti služieb.

Skoncujeme s tým, aby si súkromníci zarábali školeniami na samospráve! Výrazne investujeme do kvality úradníkov, do vzdelávania predstaviteľov samospráv. A štátni úradníci si už nebudú brať dovolenky na to, aby Vás za Vaše peniaze školili zo zákonov, ktoré pripravujú.

Nebudeme skloňovať najmenej rozvinuté okresy. Pozornosť sústredíme na prioritné okresy, lebo im venujeme prioritnú pozornosť. Vidíme, že vláda nedokáže veci riešiť. Ona vie dieru vystrihnúť, namiesto toho, aby ju zašila.

„Žiť v krajine kde je viac aktívnych SIM kariet ako je počet obyvateľov je síce fajn, ale mať územia bez vodovodu, bez kanalizácie, bez predajne základných potravín je neprijateľné. Vieme ako to zmeniť. Vieme ako na to!“ 

P. S. Ani odteraz nebudem lenivý. Urobím všetko preto, aby sa tieto a ďalšie zámery premenili na rozhodnutia, a s plnou vážnosťou menili Slovensko na regióny s perspektívou a samosprávy s potenciálom. Toto si zaslúžia ľudia, ktorým sa zodpovedný politik nikdy nesmie otočiť chrbtom.